Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIRB

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIRB

Relacja z Inauguracji otwarcia KIRB

Relacja z Inauguracji otwarcia KIRB

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Członków Kujawskiej Izby Rozwoju Biznesu z siedzibą we Włocławku

Działając na podstawie art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz § 20 pkt a Statutu Izby, Zarząd Kujawskiej Izby Rozwoju Biznesu z siedzibą we Włocławku, zwołuje na dzień 23.04.2024 r. o godz. 7.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w Town Hall Breakfast & Lunch przy ul. Bojańczyka 7 we Włocławku.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia Członków Izby:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Członków Izby.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Członków Izby oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Podsumowanie pracy Izby za okres działalności 01 styczeń 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. (przedstawienie rozliczenia finansowego Izby)
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby – głosowanie jawne).
 7. Zgłaszanie kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu Izby.
 8. Głosowanie tajne nad wyborem członków Zarządu.
 9. Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.
 10. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Zarząd Izby serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału
w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Kujawskiej Izby Rozwoju Biznesu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *