walne zebranie kirb

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KIRB

Relacja z Inauguracji otwarcia KIRB

Relacja z Inauguracji otwarcia KIRB

Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Kujawskiej Izby Rozwoju Biznesu z siedzibą we Włocławku

Zarząd Kujawskiej Izby Rozwoju Biznesu z siedzibą we Włocławku zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 07 listopada 2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Izby przy ul. Kościuszki 26.

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Izby:
 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Izby.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Izby oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Podsumowanie pracy Izby za okres działalności 31 październik 2022 r. – 31 październik 2023 r.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby – głosowanie jawne).
 7. Zgłaszanie kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu Izby.
 8. Głosowanie tajne nad wyborem członków Zarządu.
 9. Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.
 10. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.
Zarząd Izby serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału
w Walnym Zebraniu.

Zarząd Kujawskiej Izby Rozwoju Biznesu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *